Veřejná zakázka: RVT PP Bartošovického potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14607
Systémové číslo: P20V00001264
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029216
Datum zahájení: 02.06.2020
Nabídku podat do: 19.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT PP Bartošovického potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – vodní tok se nachází na parcele 5325 k.ú. Bartošovice v Orlických horách, která byla pro revitalizaci vyčleněna v rámci KPÚ. V ř.km 0,0-3,7 má pozemek vodního toku šířku cca 10m.V tomto úseku se předpokládá dílčí pomístná úprava zlepšující odtokové poměry /kapacita a stabilizace koryta/ s akcentem na břehový porost. V ř.km 3,7 – 1,09 je šířka pozemku cca40m. Zde vytvořit soustavu meandů a tůní. Zmírnit podélný sklon nivelety dna. Stabilizovat dno příčnými pasy z kulatiny nebo balvanitými skluzy na sucho. V ř.km 0,6 se dle vrstevnic jeví na levém břehu průleh pro boční nádrž. V případě nutnost využití cizích pozemků projednat možnou směnu, dokup na základě GP. Pro vyšší průtoky kodifikovat možné rozlivy. Nepoužívat beton, drátokoše ani jiný technický materiál. Do konceptu v PD zahrnout výsadbu břehových porostů jako skupin. Volba druhové skladby bude vymezena autochtoními druhy dřevin ev. bylin. Navrženy další prvky biodiverzity – mokřad, broukoviště atd. Návrhy budou konzultovány s SCHKO Orlické hory.
Místo plnění: Extravilán obce Bartošovice v Orlických horách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 984 404 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky