Veřejná zakázka: Oprava LC Spálov-Nová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005034
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1461
Systémové číslo: P15V00001460
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/342
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2012
Nabídku podat do: 08.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 08.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Spálov-Nová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stržení krajnic, chemické ošetření plevelů, odstranění křovin, doplnění a vyrovnání kolejí kamenivem, instalace svodnic, pročištění stávajících propustů, obnovení průlehů a vytvoření trativodu; úprava 3 skládek dřeva- odstranění náletů, přemístění přebytků zeminy, přesypání kamenivem. Akce je rozdělena na opravu a investici.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 792 730 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky