Veřejná zakázka: VN Niva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14611
Systémové číslo: P20V00001268
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-019055
Datum zahájení: 02.06.2020
Nabídku podat do: 03.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Niva
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na rekonstrukci stávající vodní nádrže.

Realizace stavby je rozdělena na pět stavebních objektů.

SO 01 - Odtěžení sedimentů
- v prostoru zátopy dojde k odtěžení sedimentu
- pro zachování funkcí nádrže a zajištění těsnosti dna je nutné ponechat 100 mm sedimentu na původním dnu
- v případě velkého zvodnění sedimentu při odtěžování je nutné ponechat sediment řádně odvodnit na mezideponii v rámci zátopy mimo střed zátopy
SO 02 - Výpustné zařízení
- se bude skládat prefabrikovaného otevřeného požeráku s lávkou, vyústního čela a obetonovaného potrubí a protimrazového žebra, přístup k požeráku bude z koruny hráze
SO 03 - Bezpečnostní přeliv
- bezpečnostní přeliv je řešen pomocí průlehu v koruně hráze na pravém břehu nádrže
SO 04 - Těleso hráze
- hráz bude zhotovena jako homogenní, s korunou šířky 3 m (nepojízdná) s kótou 579,65 m n. m, sklon návodní strany bude 1:3 a vzdušné strany 1:2 s ohumusováním a osetím travním semenem, délka hráze je 85 m, koruna hráze bude ve sklony 1,0 % směrem do zátopy
- u levého zavázání bude provedena sanace – dojde k očištění na zdravé jádro skalního výchozu s následným zhotovením betonového žebra
SO 05 – Odstranění pařezů
- v rámci zájmového území dojde k vytržení určených pařezů a přemístění do konce zátopy dle PD

Místo plnění: k.ú.Niva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 896 253 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky