Veřejná zakázka: HB Kovalovický potok v km 5,00-5,25

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005041
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1464
Systémové číslo: P15V00001463
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/194
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2012
Nabídku podat do: 12.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 12.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Kovalovický potok v km 5,00-5,25
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem navrhovaných úprav je opevnění a stabilizace koryta Kovalovického potoka v km 5,00 - 5,25.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky