Veřejná zakázka: Bělečský potok v km 0,595 a 0,716

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14644
Systémové číslo: P20V00001301
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.06.2020
Nabídku podat do: 22.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělečský potok v km 0,595 a 0,716
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Bude provedena rekonstrukce dvou stávajících přehrážek na vodním toku Bělečského potoka, a to v km 0,595 – SO 01 a v km 0,716 – SO 02.

SO 01 přehrážka v km 0,595 – původní zděná přehrážka z lomového kamene na maltu cementovou bude vybourána a na místě této původní přehrážky bude vybudována nová přehrážka z monolitického betonu C25/30 XC4 XF3. Přehrážka bude obložena řádkovým kamenným zdivem v tl. 0,25 m. V přehrážce budou vybudována tři okna o rozměrech 20 x 20 cm. Za přehrážkou bude provedeno opevnění koryta vodního toku z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg o tloušťce 0,8 m a bude ukončeno kamenným prahem.

SO 02 přehrážka v km 0,716 – zděná přehrážka je nestabilní a je v havarijním stavu. V rámci stavby dojde ke stabilizaci přehrážky pomocí lomového kamene. Návodní líc bude opevněn kamenem z vybourané přehrážky v km 0,595, povrch bude přehrnut zeminou a oset travní směsí. Vzdušný líc bude opevněn lomovým kamenem o hmotnosti 200 – 500 kg a kamenem z bourané přehrážky. Povrch opevnění bude skládán na štět.

Veškerý vytěžený materiál ( vykopávky, hloubení jam ) bude použit na stavbě.

Místo plnění: k.ú. Ochoz u Tišnova, Běleč u Lomnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 403 550 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky