Veřejná zakázka: Vchynická svodnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005043
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1465
Systémové číslo: P15V00001464
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/116
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.09.2012
Nabídku podat do: 09.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 09.10.2012 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vchynická svodnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce na údržbě VT „Vchynická svodnice“, dle PD členěny na SO1, SO2 a SO3. Jedná se o údržbové práce z vlastních zdrojů na vodním toku v místní polní trati, jejichž účelem je zprůtočnění koryta vodního toku, odstranění sedimentu a odstranění náletových křovin a dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 103 841 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO .a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky