Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revír Jindřichov II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005044
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1466
Systémové číslo: P15V00001465
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/343
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2012
Nabídku podat do: 12.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 12.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revír Jindřichov II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Nead Emouzy - Provede se oprava vtokového a výtokého čela propustku z lomového kamene.
LC Krkavčí potok - provede se oprava propustku s odstraněním betonév roury a následně se uloží nová roura DN 1000 a provedou se betonová čela.
LC Zorané louky - Přede a za svodnicemi se provede rozrytí komunikace doplní se drceným kamenive a zhutní se.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 276 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky