Veřejná zakázka: Dubovka ř.km 1,635-2,050

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14660
Systémové číslo: P20V00001317
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dubovka ř.km 1,635-2,050
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01 – odstranění sedimentu:

V úseku toku od ř.km 1,635 do ř.km 2,050 bude provedeno odtěžení nánosů ze dna toku. Celkem bude vytěženo 129,9 m3 sedimentu. Těžené sedimenty jsou převážně tvořeny travnatými trsy a humózní zeminou obsaženou v kořenech drnů. Travnaté drny a rostlinný materiál v množství 116,9 m3 je možné například uložit na kompostárnu v Kokšíně provozovanou společností ASAVET a.s. Ze sedimentu odváženého na kompostárnu budou vytříděny kameny a štěrk. Ty budou v množství 13 m3 využity pro úpravu povrchu obecní komunikace na pozemku p.č. 939/2 druhu ostatní plocha v k.ú. Úsilov.

SO 02 – stabilizace zdí:

PD řeší stabilizaci 2 nejkritičtějších míst ve staničení 250-256 m na délce 6 m a ve staničení 290–300 m na délce 10 m. Oprava bude provedena kameny 200–500 kg, které budou vzájemně rozepřené a vyklínované. Minimálně 70 % kamenů bude o hmotnosti více než 400 kg, 30 % kamenů bude o hmotnosti 200–400 kg.

Veškeré doklady jsou obsaženy v PD.

Místo plnění: k.ú. Úsilov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 303 741 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky