Veřejná zakázka: revír Miloňov , Leskové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14662
Systémové číslo: P20V00001319
Evidenční číslo zadavatele: S915/2020/055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: revír Miloňov , Leskové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
revír Leskové
a) LC Makytka (713330)
Předmětem plánovaného záměru je oprava stávající lesní cesty kategorie 2L, s vozovkou ze štěrkodrti. V současné době jsou na LC částečně projeté koleje, vytlačená krajnice do příkopu. Proto je navržena obnova obrusné vrstvy z kameniva 0-63 mm a zároveň stržení krajnice (do 0,1m) a obnova příkopu (0,10 m3/m).
b) LC Gauřová (790013)
Předmětem plánovaného záměru je oprava stávající lesní cesty kategorie 2L, s vozovkou ze štěrkodrti. V současné době jsou na LC částečně zanesené propusti – 9 ks a část příkopy a to včetně pokrytí porostem nad profilem příkopy (2m) . Proto je navržena obnova průtočnosti propustí (vyčištění) a příkopy (odstranění porostu , nánosů a splavenin – 0,10 m3/m) . Položka čištění příkopy je agregovaná včetně odstranění porostu do tloušťky 0,1 m.
c) LC Babská (713331)
Předmětem plánovaného záměru je oprava stávající lesní cesty kategorie 1L, s vozovkou z PM. V současné době je na LC částečně zanesené část příkopy a oboustranně vytvořená krajnice do výšky 10 cm – 600 dm. Proto je navržena odstranění krajnice po obou stranách a obnova průtočnosti příkopy (nánosů a splavenin – 0,10 m3/m) . Podrobněji viz. výkaz výměr s jednotkami.
Revír Miloňov
a) LC Ivanová (726625) - 1L-4,0/30 a)Předmětem plánovaného záměru je oprava stávající lesní cesty kategorie 1L, s vozovkou z penetračního makadamu – konkrétně jejich navazující skládky a napojení. V současné době jsou na LC částečně nefunkční skládka před Novosadem u daňčí obory a , sjezd k LC k rozhledně. Proto je navržena obnova zpevnění skládky, nájezdu a doplnění 2 ks (2x5 m) svodnic (potenciální technické zhodnocení LC)
b) 149, 436B9, C11
Předmětem plánovaného záměru je oprava stávající lesní cesty kategorie 4L, s vozovkou bez provozního zpevnění. Tato přibližovací linka je silně podmáčená ze dvou protínajících vodotečí a zároveň je zde značná destrukce samotné linky.
Proto je navrženo převedení vodotečí formou 2 ks drénů (kamenivo 63-125 mm), které budou zároveň sloužit jako brody, celková sanace kolejí a to částečně zemními pracemi a částečně kamenivem (623-125 mm). Zvýšený (stižený) přesun - viz TZ.

Podrobné výkazy výměr jsou uvedeny v rozpočtu.Místo plnění: k.ú. a obec Velké Karlovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 288 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky