Veřejná zakázka: Radějovka km 13,000-14,020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14666
Systémové číslo: P20V00001323
Evidenční číslo zadavatele: S957/2020/056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029411
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 01.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Radějovka km 13,000-14,020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená stavba a konstrukce jsou změnou dokončené stavby – stavebními úpravami stávající stavby – vodního díla – poškozené zvýšenými průtoky a nebo vyčerpáním jejich životnosti. Účelem stavby je hrazení bystřiny.
Stavba obsahuje opravu a rekonstrukci částí 4 příčných spádových objektů - stupňů, rekonstrukci jednoho spádového příčného objektu na objekt skluzový, doplnění 15 kamenných výhonů v březích, odtěžení štěrkových sedimentů, rekonstrukci 2 dřevěných kuláčových prahů, modernizaci a doplnění podélného opevnění, modernizaci a doplnění příčných kamenných prahů a pásů. Součástí stavby jsou i revitalizační úpravy v bermě, resp. nivě toku. Rozhodující je změna kapacity koryta hlavního toku v km 13,321 až 13,480. V tomto úseku je pomocí 3 rozdělovacích objektů odkloněn tok do návrhového průtoku Q1 do souběžného zemního revitalizovaného koryta s tůněmi v korytě; průtok větší než Q1 se v tomto úseku bude rozlévat po celé šířce nivy. Součástí revitalizačních úprav je pomístné snížení levého břehu toku na úroveň cca hladiny Q1 umožňující rozlévaní vody v nivě, vybudování zemních tůní mimo koryto toku a vybudování broukovišť (loggerů).
Místo plnění: k. ú. Radějov u Strážnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 466 376 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky