Veřejná zakázka: LC K rozhledně

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005049
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1468
Systémové číslo: P15V00001467
Evidenční číslo zadavatele: S913/2012/342
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2012
Nabídku podat do: 12.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 12.10.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K rozhledně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpevnění lesní cesty K rozhledně v délce 0,49 m, šířka cesty v koruně je 3,0 m. V současné době je cesta pomístně poškozena z důvodu nefungujícího podélného a příčného odvodnění, vlivem nepříznivých klimatických podmínek a nadměrným dopravním zatížením. Konstrukční vrstvu vozovky budou tvořit frakce štěrkodrtí 0-63 mm a 0-32 mm. Povrch bude zakalen lomovými výsivkami. Na konci úseku bude vybudována T-Úvrať. Cesta bude doplněna ocelovými svodnicemi. Předpokládaná cena zakázky: 1 380 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 380 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jířího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky