Veřejná zakázka: „LBP Kocáby ř.km 12,5“ a „Hvozdnický ř.km 0,050-1,300“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005054
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1469
Systémové číslo: P15V00001468
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/239
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.10.2012
Nabídku podat do: 12.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 12.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „LBP Kocáby ř.km 12,5“ a „Hvozdnický ř.km 0,050-1,300“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
akce č.1: LBP Kocáby ř.km 12,5: jedná se o kompletní opravu stávající kamenné přehrážky se spadištěm vč. vyčištění retenčního prostoru před přehrážkou a odvozu sedimentů na úložiště.
akce č.2: Hvozdnický ř.km 0,050-1,300: jedná se o vyčištění a zkapacitnění 2 úseků koryta toku Hvozdnický vč. vyčištění retenčního prostoru stávající kamenné přehrážky a odvozu sedimentů na úložiště.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „LBP Kocáby ř.km 12,5“ a „Hvozdnický ř.km 0,050-1,300“.
Projektovou dokumentaci na obě dvě akce vypracovala projektová kancelář- Ing.Miroslav Bechyně, Pražského povstání 2266, 256 01 Benešov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 305 846 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky