Veřejná zakázka: LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14703
Systémové číslo: P20V00001360
Evidenční číslo zadavatele: S915/2020/067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 13.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hůrková a Zpřístupnění na revíru Vysoké Pole
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) LC Hůrková - v rámci opravy LC bude provedeno vyplnění erozní rýhy a výtluků kamenivem fr. do 125 mm. Aby bylo zabráněno dalšímu poškození LC, bude voda z přilehlé linky svedená přes příkopu a průlehem přes LC do lesního porostu – příkop – 0,5m3/m´ v délce 25m, výkop zemního průlehu – 4,5m3.
2)149 - Svážnice Rasov - v rámci sanace linky Rasov dojde k odvodnění zamokřených míst zemními rigoly a sanaci míst kamenivem fr. 63-125mm a záhozem do 80 KG.
Podrobný výkaz výměr je uveden v rozpočtu.
3)149 linka odd. 813 (U školky) - odvodnění stávající přibližovací linky – zemní rigoly svedené do okolních porostů – celkem 7ks. Urovnání vyjetých kolejí po erozních rýhách – 450m x 2,5m. Výplň hluboké erozní rýhy kamenivem fr. do 125 mm. Opevnění rozmočeného místa kamenivem fr. do 125 mm.
Podrobný výkaz výměr je uveden v rozpočtu.
Dále bude provedeno urovnání vyjetých kolejí po erozních rýhách.
Místo plnění: revír Vysoké Pole

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 218 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky