Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 32 - Těžba a přibližování dříví v okolí hradu Velešín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 14708
Systémové číslo: P20V00001365
Evidenční číslo zadavatele: 928/2020/155
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 32. 302 Těžba, přibližování nebo manipulace dříví - KŘ České Budějovice
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 32 - Těžba a přibližování dříví v okolí hradu Velešín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností spočívajících v těžbě pomocí motorové pily nebo přibližování vyrobeného dříví na lokalitu VM/OM (např. koněm, UKT/SLKT apod.) nebo manipulaci dříví na lokalitě OM či na náhradních skládkách. Každá z činností může být v rámci této kategorie DNS zadávána samostatně.
Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v lesních porostech, jejich odvětvení, výrobu požadovaných sortimentů či délek, příjem a adjustaci dřevní hmoty. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily či škrabek souběžně s provedením kůrovcové těžby. Práce s motorovou pilou může zahrnovat provádění zpřístupnění lesních porostů řezem, zakrývaní lapáků klestem, odkorňování dříví, vyvětvování a manipulaci dříví na všech lokalitách.
Přiblížení dříví na lokalitu VM zahrnuje přibližování dříví z lokality pařez na lokalitu vývozní místo. Podrobná specifikace požadavků na přibližování a ukládaní dříví bude popsána ve výzvě k podání nabídky pro příslušnou dílčí zakázku.
Přiblížení dříví na lokalitu OM zahrnuje přibližování dříví z lokality pařez nebo VM na lokalitu OM včetně jeho třídění dle sortimentů a ukládání na skládky. Podrobná specifikace požadavků na přibližování a ukládaní dříví bude popsána ve výzvě k podání nabídky pro příslušnou dílčí zakázku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 325 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy