Veřejná zakázka: PD RN Zelené údolí vč. AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14712
Systémové číslo: P20V00001369
Evidenční číslo zadavatele: S953/2020/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.05.2020
Nabídku podat do: 29.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD RN Zelené údolí vč. AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace – vytěžená zemina bude použita na těleso hráze a na úpravu terénu. Hráze obou nádrží bude napojena na stávající cestu a okolní terén, budou sypané po vrstvách a řádně hutněny. Bezpečnostní přelivy budou korunové s dvěma železobetonovými prahy na koruně hráze, případně betonový pas pod skluzem BP (odchylka od původního PD) a průlehy pod nimi budou zpevněny kamenným záhozem. Výpustní objekty jsou řešeny v původní dokumentaci železobetonovými požeráky – bude prověřeno řešení monolitickým požerákem. Budou navrženy navazující menší tůně nad nádržemi dle prostorových dispozic (požadavek AOPK).
Místo plnění: extravilán obce Nemojov, k.ú. Chotěvice severně od obce Nemojov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky