Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 7 - LS Frýdlant výroba dříví harvestorovou technologií

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14725
Systémové číslo: P20V00001382
Evidenční číslo zadavatele: 936/2020/065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 7. 107 Výroba dříví harvestorovou technologií - KŘ Liberec
Datum zahájení: 19.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 7 - LS Frýdlant výroba dříví harvestorovou technologií
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
LS Frýdlant, revír Poustka a revír Bulovka
provádění těžby, případně také manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem, zahrnující následující činnosti:
• těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),
• vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
• rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
• ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
• ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách.
Objem m3 je stanoven pro kůrovcovou nahodilou těžbu, která bude vznikat v průběhu následujících měsíců. Zadání pro zpracování nahodilé těžby bude ze strany LS Frýdlant prováděno v momentě zajištění vhodného objemu pro harvestorovou technologii.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 058 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky