Veřejná zakázka: HB Bouřňák, ř. km 0,000 - 0,560 - vícepráce-JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005071
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1473
Systémové číslo: P15V00001472
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 241718
Počátek běhu lhůt: 04.09.2012
Nabídku podat do: 03.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 03.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Bouřňák, ř. km 0,000 - 0,560 - vícepráce-JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce se týkají:
- nutnosti smýcení většího počtu stromů oproti původnímu předpokladu dle PD
- zjištěnou skutečností zatřídění nalezených hornin po odkrytí základové spáry
- změnou parametrů koryta v průběhu času
- početní chybou ve výkazu výměr

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky