Veřejná zakázka: Hrutovský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14766
Systémové číslo: P20V00001423
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.06.2020
Nabídku podat do: 13.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hrutovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je pročištění, oprava a z části i rekonstrukce podélného opevnění a příčných objektů na předmětném úseku Hrutovského potoka v ř. km 0,330 - ř.km 0,907 tj. v délce 577 m.

U přehrážky v ř. km 0,879 je nutné vyčistit retenční prostor na její návodní straně, aby bylo předejito zanášení podélné úpravy koryta vodního toku v intravilánu obce Hrutov a provést opravu tělesa přehrážky spočívající v očištění zdí tlakovou vodou a opravě spárování.
V ř. km 0,356 – 0,740 je nutné provést čištění koryta vodního toku, prostřednictvím odstranění sedimentu z koryta vodního toku a obnovení průtočné kapacity.
V ř. km 0,356 – 0,427, v km 0,600 – 0,872 přitom dojde i k opravě podélného opevnění spočívající v očištění zdí tlakovou vodou, opravě spárování a pomístném doplnění lomového kamene do stabilizačních prvků dna.
V investiční části akce, ř. km 0,490 – 0,591 je nutné provést rekonstrukci stávajících opěrných zdí z důvodů jejich nestabilního současného stavu a možnosti ohrožení okolních pozemků, na kterých se nacházejí nemovitosti soukromých vlastníků.
V ř. km 0,521 - 0,542 na levém břehu bude provedena tížná betonová zeď, která bude kotvena k původní zdi. V ostatních úsecích investiční části budou provedeny úhlové opěrné stěny z železobetonové konstrukce.
Předmětná úprava toku je na řadě míst díky okolním poměrům obtížně přístupná, proto bude nutné částečně používat lehkou mechanizaci (např. malý pásový dopravník, malá rýpadla, lehká vozidla apod.).

Upozorňujeme na potřebu rekognoskace terénu před naceněním.
Místo plnění: k.ú. Hrutov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 312 354 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky