Veřejná zakázka: Pražmo – úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005095
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1477
Systémové číslo: P15V00001476
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/118
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 233274
Počátek běhu lhůt: 07.09.2013
Nabídku podat do: 14.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pražmo – úprava řečiště Čuvného a Hluchého potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Na Čuvném potoce bude pomístně koryto stabilizováno lomovým kamenem (kamenné záhozy, úrovňové kamenné prahy, balvanitý skluz). V intravilánu obce Pražmo na Hluchém potoce bude realizována souvislá úprava celého koryta toku až po břehovou hranu (oboustranné betonové opěrné zdi s kamenným obkladem, stabilizace koryta záhozem z lomového kamene, balvanitými skluzy a kamennými pásy). Vlastní stavba úpravy řečiště Čuvného a Hluchého potoka je koncipována jako dva stavební objekty. Třetí stavební objekt se týká vyřešení stávajích zařízení, které jsou v konfliktu s navrhovanou stavbou protipovodňových opatření. Každý stavební objekt je dále rozdělen na dílčí podobjekty:
SO1 – Čuvný potok
SO1.1. – Čuvný potok, úprava koryta v km 0,690 - 0,722
SO1.2. – Čuvný potok, úprava koryta v km 1,121 - 1,132
SO2 – Hluchý potok
SO2.2. – Hluchý potok, úprava koryta pod intravilánem obce
SO2.3. – Hluchý potok, úprava koryta v intravilánu obce
SO2.4. – Hluchý potok, úpravy koryta nad intravilánem obce
SO 3 – Přeložky a křížení inženýrských sítí
SO 3.1. – Přeložka plynovodu
SO 3.2. – Přeložka vodovodu
SO 3.3. – Křížení Kanalizace
SO 3.4. – Křížení telefonu
Místo plnění: k.ú. Pražmo, Morávka, obec Pražmo, okres Frýdek-Místek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 761 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky