Veřejná zakázka: Rožínka v km 0,000-0,250

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14772
Systémové číslo: P20V00001429
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2020
Nabídku podat do: 15.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rožínka v km 0,000-0,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu koryta vodního toku.

Účelem stavby je provedení úprav v korytě toku na bezpečné převedení návrhového průtoku Q20. Úpravy budou spočívat ve zkapacitnění a stabilizaci stávajícího koryta a objektů toku v ř.km 0,000 (soutok s Nedvědičkou) – 0,175. V úseku nad silničním mostem cca v km 0,087 – 0,175 dojde k přeložení stávajícího koryta do nové trasy z důvodu ochrany nemovitosti na pravém břehu a nutnosti sanace silničního násypu na levém břehu.

Předmětem zakázky jsou tyto stavební objekty:

SO 01 – Rožínka v km 0,000 – 0,175: přeložení, zkapacitnění a stabilizace toku
SO 02 – Přeložka vodovodu v km 0,094: stavba vyvolala nutnost provedení přeložky vodovodu
SO 03 – Přeložka plynovodu v km 0,104: stavba vyvolala nutnost provedení přeložky plynovodu

Stavební objekty SO 04 – Rekonstrukce propustku v km 0,004 – 0,011 a SO 05 Zvednutí mostovky mostu v km 0,058 nejsou součástí výběrového řízení a tyto stavební objekty provede ve svém režimu a na svoje náklady Obec Rožná.
Místo plnění: k.ú. Rožná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 407 150 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA, konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky