Veřejná zakázka: Údržba mostních objektů na LS Jablunkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14779
Systémové číslo: P20V00001436
Evidenční číslo zadavatele: S911/2020/089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 14.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostů (3) na LC Motykov (5/6, 5/5, 5/4)
Most 5/4 - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°32'51.768"N, 18°39'1.154"E, majetek LČR
Popis prací:
čištění říms, výřez náletových křovin a dřevin
Most 5/5 - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°32'56.028"N, 18°38'54.202"E, majetek LČR
Popis prací:
Čištění říms a mostních křídel na vtoku i výtoku + sanace, oprava a nátěr zábradlí
Most 5/6 - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°32'54.735"N, 18°38'52.657"E, majetek LČR.
Oprava mostu na LC Překopy (5/1) - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°31`9.369“N, 18°37`54.953“E, majetek LČR
Popis prací:
Čištění říms a mostních křídel, oprava a nátěr zábradlí,
Oprava mostu na LC Jestřábská (4/1) - k.ú Dolní Lomná, GPS Souřadnice 49°31'49.609"N, 18°41'33.950"E, majetek LČR.
Popis prací:
Čištění a sanace říms, čištění a nátěr ocelových I nosníků, Čištění a oprava mostních křídel, výměna ocelového zábradlí, výřez náletový křovin a dřevin v blízkosti mostního objektu, dosyp komunikace, čištění příkopy (odvodnění mostu)
Oprava mostu na LC Vojtová (2/1) - k.ú. Návsí, GPS souřadnice: 49°35'44.570"N, 18°47'18.475"E, majetek LČR
Popis prací:
Čištění a sanace mostních křídel, výměna ocelového zábradlí na vtokové i výtokové straně, výměna dřevěných říms za betonové na vtokové i výtokové straně, výřez náletových křovin a dřevin, oprava komunikace štěrkodrtí, čištění a sanace mostních opěr
Popis prací:
Čištění říms a mostních křídel na vtoku i výtoku + sanace, oprava a nátěr zábradlí, oprava betonové římsy
Oprava mostu na LC Ke Stavu (5/2) - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°30`58.386“N, 18°37`44.943“E, majetek LČR,
Popis prací:
Čištění mostních křídel, čištění a nátěr ocelového zábradlí, čištění a nátěr ocelových I profilů
Oprava mostu na LC Havraň (4/2) - k.ú. Horní Lomná, GPS souřadnice: 49°32'27.859"N, 18°38'37.671"E, majetek LČR
Popis prací:
Čištění mostních křídel, čištění a nátěr dřevěné mostovky a zábradlí, doplnění dřevěných vzpěr, odstranění náletových křovin a dřevin, rizikové kácení 2 ks stromů
Oprava mostu na LC Radvanov - Zimný (2/4) - k.ú. Návsí, GPS souřadnice: 49°36'0.992"N, 18°47'44.044"E, majetek LČR
Popis prací:
Čištění a sanace mostních křídel a říms, očištění a nátěr ocelového zábradlí, oprava zábradlí, odstranění náletových křovin a dřevin, reprofilace betonového mostního objektu, oprava říms
Místo plnění: obvod LS Jablunkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 072 469 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky