Veřejná zakázka: BP Libochovka v k.ú. Žďárec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 14836
Systémové číslo: P20V00001493
Evidenční číslo zadavatele: 952/2020/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.07.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Libochovka v k.ú. Žďárec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem je údržba břehového porostu vodního toku Libochovka.
Na pozemcích p.č. 1367/2, 1367/3, 1367/4 v k.ú. Žďárec a na pozemcích 991 v k.ú. Rojetín a 271/1 v k.ú. Lubné budou pokáceny označené stromy a to v množství 247 ks Jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) ve velikostech O 10 – 30 cm (obvod 31-95 cm), 98 ks Jasanu ztepilého ve velikostech
O 30 – 50 cm (obvod 96-157 cm) a 1 ks Jasanu ztepilého s průměrem 55 cm a obvodem 173 cm.

Místo plnění: k.ú. Žďárec, Rojetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 104 053 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků OP Dyje, Jezuitská 14/13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy