Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 63 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revíry Čertova voda, Maxičky a Celnice.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14860
Systémové číslo: P20V00001517
Evidenční číslo zadavatele: 936/2020/080
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 63. 507 Výroba dříví kombinací technologií - KŘ Liberec
Datum zahájení: 10.07.2020
Nabídku podat do: 21.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 5 v kategorii 63 - Výroba dříví na OM kombinací technologií na LS Děčín revíry Čertova voda, Maxičky a Celnice.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výroba dříví komplexní četou s druhováním a příjmem dříví v hráních na OM, s úklidem klestu dle rozsahu zadaného v zadávacích listech. Těžba jehličnatého dříví musí být provedena tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 12 cm na čepu, u souší silnější než 15 cm na čepu (bude upřesněno v zadávacím listu). Ostatní dříví musí být odvětveno a zkráceno na sekce kratší než 2 m, nebude předmětem příjmu. Požadujeme zařezávání kořenových náběhů. Na některých lokalitách bude potřeba délka lana min 75 m. Pro výrobu dříví harvestorovou technologií platí předchozí pokyny. Navíc u těžby harvestorem, u hmoty do 12 cm (mimo souše) zadavatel požaduje částečné odkornění provedené opakovaným projetím části kmene kácecí hlavicí, část kmene (špička) bude minimálně 3x protažena HV hlavicí tak, aby došlo k narušení kůry alespoň na 75 % povrchu (předpokládaný objem takto ošetřeného dříví do 50 m3) Bude-li to nutné (např. v porostech s přirozenou obnovou), může zadavatel požadovat směrové předkácení pomocí JMP. V zakázce je požadován i úklid klestu, dočištění ploch a případná úprava pracoviště a cest s provedením do uplynutí termínu platnosti smlouvy. Po každé směně je nutné provést ošetření odřených kmenů a kořenových náběhů u stojících stromů, které nejsou předmětem těžby, vhodným prostředkem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 510 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky