Veřejná zakázka: Oprava LC Machovice a linky na R1

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005137
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1489
Systémové číslo: P15V00001488
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/157
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.10.2012
Nabídku podat do: 17.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 17.10.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Machovice a linky na R1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy a údržby lesní cesty a linky na LS Lanškroun – LC Machovice a linku na R1. Jedná zejména o obnovu příčného a podélného odvodnění s následným srovnáním (zarovnání výtluků a kolejí) a zpevněním. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků