Veřejná zakázka: Rudoltice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14898
Systémové číslo: P20V00001555
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rudoltice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru staveb malých vodních nádrží a úprav vodních toků. Zakázka řeší celkovou rekonstrukci malé vodní nádrže Rudoltice, která byla postavena v 80. letech dvacátého století. V současné době je nádrž ve špatném stavu. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce hráze, nápustného a výpustného zařízení. Retenční prostor nádrže bude obnoven do původní velikosti. V oblasti nátoku do nádrže bude vybudována zemní hrázka, která bude sloužit pro zachycení splavenin a minimalizaci zanášení nádrže. Před hrázkou bude vytvořena sedimentační tůň. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Místo plnění: IDVT 10212398, k. ú. Víno, Pelhřimovy, obec Rudoltice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 381 780 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky