Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 69 - Práce a těžba motorovou pilou na LZ Kladská, polesí Krásno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14899
Systémové číslo: P20V00001556
Evidenční číslo zadavatele: 9/2020/034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035921
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 69. 613 Práce a těžba motorovou pilou - LZ Kladská
Datum zahájení: 16.07.2020
Nabídku podat do: 30.07.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 69 - Práce a těžba motorovou pilou na LZ Kladská, polesí Krásno
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této kategorie DNS je provádění těžebních činností spočívajících v těžbě a práci s motorovou pilou.

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou v porostech, jejich odvětvení včetně obracení a měření, výrobu sortimentů, adjustaci dřevní hmoty a manipulaci dříví. Předmětem plnění v rámci těžby motorovou pilou může být dále zakrývání pokácených lapáků klestem souběžně s provedením těžby lapáků, odkorňování kůrovcové hmoty pomocí motorové pily souběžně s provedením kůrovcové těžby, zpřístupňování lesních porostů řezem souběžně s provedením výchovné těžby.

Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů, prořezávek, těžby hroubí v prořezávkách, odstranění škodících dřevin, zpřístupňování lesních porostů, výřez nežádoucích (plevelných) dřevin, odkorňování dříví motorovou pilou a manipulaci dříví na všech lokalitách, vyvětvování porostů a podobné "plošné" činnosti s motorovou pilou.

Součástí předmětu plnění je dále provedení dalších požadovaných činností (potěžebních úprav, úklid klestu, soustřeďování dříví, případně také odvoz dříví a asanace kůrovcového dříví, provedení činností v ochraně lesa proti kůrovcům včetně dodávek chemických přípravků, zpřístupnění porostů a dalších činností souvisejících s péčí o les) jsou-li specifikovány v Ceníku ostatních souvisejících prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 267 050 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky