Veřejná zakázka: Veřečný potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14904
Systémové číslo: P20V00001561
Evidenční číslo zadavatele: S957/2020/051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.07.2020
Nabídku podat do: 28.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřečný potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravou a rekonstrukcí příčných objektů dojde ke stabilizaci nivelety a trasy koryta toku Veřečného potoka (ČHP 4-11-01-055, IDVT 10284296) a k zajištění převedení povodňových průtoků, čímž dojde k ochraně přilehlých pozemků, komunikací a nemovitostí. Odtěžením nánosů u SO01 budou pozitivně ovlivněny odtokové poměry v území. Vytěžený materiál u SO02 bude prioritně využit v rámci stavby na navýšení nivelety dna v horním úseku, kde dochází k obnažení a podemílání základů pravobřežní opěrné zdi. Spolu s doplněnými příčnými pasy dojde ke stabilizaci dna a opěrné zdi, čímž bude zajištěna ochrana přilehlých pozemků a osob.
Stavba je členěná na dva stavební objekty:
SO01: Odtěžení nánosů
SO01-1: Odtěžení nánosů
SO01-2: Oprava dřevěného prahu
SO 02: Stabilizace opěrné zdi
Místo plnění: k. ú. Valašská Polanka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 228 012 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky