Veřejná zakázka: Sanace skalního masivu Bohutice - TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14913
Systémové číslo: P20V00001570
Evidenční číslo zadavatele: S4/2020/019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 09:00
Otevírání obálek: 29.06.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace skalního masivu Bohutice - TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Investor požaduje výkon technického dozoru pro stavební akci sanace skalního masivu. V oblastech s rozpadající se horninou bude provedena pomocí injektáže mikrocementovou směsí bez smrštění do hloubky 70 cm v rastru 30 x 30 cm. V místech s výrazně se rozpadající horninou bude provedeno odtěžení uvolněných skalních bloků, mikrocementová injektáž a zpevnění torkretovým betonem vystuženým pomocí KARI 5x100/100 mm kotveným do masivu. V ploše bude celá zájmová oblast zajištěna ocelovou sítí s průměrem drátu 2 mm s oky 80x100 mm. Síť bude kotvena pomocí kotevních trnů o délkách 3,0 a 2,0 m. V neposlední řadě budou odstraněny všechny náletové dřeviny.
Místo plnění: Pozemek parc. č. 328/17 v k.ú. Bohutice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, 667 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky