Veřejná zakázka: Pačlavický potok, km 3,160 – 3,580, k.ú. Pačlavice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005142
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1492
Systémové číslo: P15V00001491
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/072
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2012
Nabídku podat do: 15.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 15.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pačlavický potok, km 3,160 – 3,580, k.ú. Pačlavice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je odstranění sedimentu na toku Pačlavický potok v říčním km 3,160 – 3,580 v intravilánu obce Pačlavice..
Bude provedena i pomístná oprava opevnění paty břehu.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Pačlavický potok, km 3,160 – 3,580, k.ú. Pačlavice“ zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek SOUHLASU S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY č.j. 08/231/2/056154/2012/Hy ze dne 13.9.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 460 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky