Veřejná zakázka: Nákup standardních mobilních telefonů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14920
Jedná se o část veřejné zakázky: Výzva k podání nabídky č. 1 – Nákup mobilních telefonů 2020

Název a popis předmětu

  • Název: Nákup standardních mobilních telefonů

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 700 ks nových standardních dotykových mobilních telefonů, určených pro český trh, včetně jejich příslušenství, a to vše plně odpovídající specifikaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy – ceník a technická specifikace, jakož i poskytnout kupujícímu další související plnění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru kupní smlouvy.


Předpokládaná hodnota

  • 5 040 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hradec Králové

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky