Veřejná zakázka: Kladruby nad Labem - údržba vodních toků

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005162
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1494
Systémové číslo: P15V00001493
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.10.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 16.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kladruby nad Labem - údržba vodních toků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Sdružená zakázka na provedení údržbových prací vodních toků v obci Kladruby nad Labem, okr. Pardubice.
Zakázka je členěna do dvou stavebních objektů:
SO 1: Kladrubský napaječ
SO 2: Přítoky Strašovského potoka
Předmětem prací je odstranění sedimentu z koryt vodních toků, odstranění překážek a náletových křovin.
Sediment u SO1 se dle PD předpokládá odvést po odvodnění na nedaleko vzdálenou skládku ve Zdechovicích, u SO2 se sediment rovnoměrně rozprostře na břehy vodního toku, s tím, že se nesmí sesouvat zpátky do koryta toku.
Zhotovitel zajistí slovení rybí obsádky od příslušné MO ČRS Chrudim 2.
U SO2 bude postupováno v čištění potoka v součinnosti s ČRS a v souladu s podmínkami Východočeského územního svazu Hradec Králové, dle jejich vyjádření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 618 003 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího nám. 4/1, Poděbrady, 290 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky