Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Bedrná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005173
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1496
Systémové číslo: P15V00001495
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/349
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2012
Nabídku podat do: 15.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 15.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Bedrná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení rekonstrukce lesní cesty včetně odvodnění. Bude proveden asf. beton ABS II tl. 2 +5 cm. Na začátku upravovaného úseku bude lesní cesta rozšířena v zatáčce o 30 m2 .
Součástí rekonstrukce je zřízení 3 ks hospodářských sjezdů, včetně použitého kameniva na obsyp a zásyp.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky