Veřejná zakázka: VN Modrý rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14978
Systémové číslo: P20V00001635
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.07.2020
Nabídku podat do: 07.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Modrý rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce Modrého rybníka zahrnuje: odbahnění nádrže, kompletní rekonstrukci hrázového tělesa (dle IGP), výměnu výpustného objektu a doplnění bezpečnostního přelivu s odvodem do podhrází.
Realizací stavby dojde k obnově ovladatelné zátopy, která bude plnit funkci především ekologicky stabilního prvku v krajině, dále funkci krajinotvornou, zadržení vody v krajině – retenční funkce a esteticky zajímavého krajinného prvku. Jedná se o stavbu ve významném krajinném prvku ve smyslu zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, takže koncepce navrhovaných opatření je tvořena s ohledem na ekologické hledisko, kdy bude zachován charakter nádrže přírodního typu.

Místo plnění: k.ú. Brložec u Štědré

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 928 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka:elektronický nástroj EVEZA,konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky