Veřejná zakázka: Ruprechtický potok - údržba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005184
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1498
Systémové číslo: P15V00001497
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/122
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 16.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruprechtický potok - údržba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení údržbových prací na ohlášení spočívající ve stabilizaci břehové nátrže kamennou rovnaninou a odstranění uložených sedimentů v prostoru upraveného koryta vodního toku Ruprechtický potok. Údržbové práce se provedou ve 2 úsecích a to v ř.km. 0,676-0,691, tj. 15 m opevnění pravého břehu pomocí kamenné rovnaniny (kámen Božanovský pískovec), kde základ kamenné rovnaniny budou tvořit kameny o hmotnosti nad 200 kg a zbylá část KR bude tvořena kameny o hmotnosti 80 – 200 kg s vyrovnáním líce. Dále odstranění sedimentu z profilu koryta vodoteče a oprava, očištění a přespárování podélného opevnění (zdi z LK na MC) ve vybraných úsecích.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 416 238 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky