Veřejná zakázka: Vižňovský potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005186
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1499
Systémové číslo: P15V00001498
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.10.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 16.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vižňovský potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení údržbových prací na údržbě vodního toku, tj. odstranění uložených sedimentů v prostoru upraveného koryta vodního toku Vižňovský potok (Dobrohošť) ve 3 úsecích a to v ř.km. 1,770-2,22, ř.km. 0,120-0,183 (duplicitní odlehčovací koryto) a v ř.km. 3,950-4,010. Dále bude provedena oprava podélného opevnění (zdi z LK na MC) v ř.km. 1,940 (oprava zdi a přespárování) a odstranění pomístně rostoucích náletových dřevin z průtočného profilu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 728 171 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky