Veřejná zakázka: Obnova dřevin přirozené druhové skladby na revíru Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15014
Systémové číslo: P20V00001671
Evidenční číslo zadavatele: 099/2020/067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.08.2020
Nabídku podat do: 14.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova dřevin přirozené druhové skladby na revíru Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZ je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby pěstebních činností spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti: příprava půdy (frézování pařezů, celoplošné frézování); výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a průběžné dodávky sadebního materiálu); ochrana proti buřeni (ožínání); oplocování lesních kultur; popř. další pěstební činnosti (např. zálivka, doplnění ztrát zalesnění a oprava oplocení) uvedené v Projektu OPŽP. Blíže viz ZD a její přílohy.
Místo plnění: revír Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - VZ malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky