Veřejná zakázka: Opravy a údržby LC Knížecí, LC Nad Melichárkem, LC Druhá alej a LC Do Pětidubí.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005310
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1502
Systémové číslo: P15V00001501
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/192
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.10.2012
Nabídku podat do: 22.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 22.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy a údržby LC Knížecí, LC Nad Melichárkem, LC Druhá alej a LC Do Pětidubí.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy a údržby spočívají v obnově původních konstrukčních vrstev vozovek
s důrazem na znovuobnovení příčného sklonu. Vyčištění stávajících podélných odvodňovacích příkopů, stržení krajnic, znovuobnovení propustků. Dále odstranění náletových křovin. LC Do Pětidubí je pod správou CHKO Kokořínsko, kde nelze skladovat stavební materiál, proto se opravy budou provádět v úzce místně specifikovaných částech cesty. Ostatní cesty jsou bez omezení.Doplňující informace ke zveřejnění:
 

Dodatečná informace I. (S921/2012/192)– Opravy a údržby LC Knížecí, LC Nad Melichárkem, LC Druhá alej a LC Do Pětidubí

Pozor změna termínů:

datum a čas pro podání nabídek: 22.10.2012,  10:00 hod.

místo podání nabídek (adresa): viz. výzva

datum a čas pro otevírání obálek: 22.10.2012,  11:00 hod.

místo otevírání nabídek (adresa): viz. výzva

 

 

 

 

 

.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 040 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky