Veřejná zakázka: Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15048
Systémové číslo: P20V00001703
Evidenční číslo zadavatele: 099/2020/066
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027399
Datum zahájení: 03.08.2020
Nabídku podat do: 03.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující zejména následující činnosti: výřez nehroubí a dočištění ploch, celoplošná příprava půdy frézováním do hloubky 20 cm, oplocení a oprava oplocení, zalesnění (výsadba) a vylepšování, ochrana proti buřeni – ožínání celoplošně, ochrana proti hlodavcům.
Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu, pletiva, kůlů, staniček a dalších materiálů nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění.
Blíže viz ZD.
Místo plnění: Porosty spadající do územní působnosti Lesní správy Buchlovice a Luhačovice s celkovou plochou realizace 23,37 ha a to v revíru Strážnice a Luh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky