Veřejná zakázka: LC Tanvaldský Špičák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15060
Systémové číslo: P20V00001715
Evidenční číslo zadavatele: S936/2020/217
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.08.2020
Nabídku podat do: 19.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Tanvaldský Špičák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno očištění povrchu, vysprávka všech propadů a výmolů a dále bude na spojovací postřik položena ložná živičná vrstva ACO 16 tl. min 60 mm. Krajnice bude provedena z žulové štěrkodrti. Dále bude provedena obnova odvodňovacího systému – obnova příkopů, obnova a doplnění ocelových svodnic. Sjezdy budou opraveny žulovou štěrkodrtí v délce min. 7,5 m. Stávající skládky budou ponechány v stávajícím stavu. Dále bude provedena celková oprava levostranné opěrné zdi. Stávající zeď bude rozebrána a kámen bude použit na výstavbu nové opěrné kamenné zdi na CM. Zeď bude ukončena kamennou římsou se zábradelním systémem.
Místo plnění: Liberecký / Jablonec nad Nisou / Tanvald

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 542 055 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka:elektronický nástroj EVEZA,konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky