Veřejná zakázka: Výzva č. 27 - Dodávky obilovin pro LZ Židlochovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15069
Systémové číslo: P20V00001724
Evidenční číslo zadavatele: 099/2020/103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dodávky osiv zemědělských plodin (DNS)
Datum zahájení: 07.08.2020
Nabídku podat do: 19.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva č. 27 - Dodávky obilovin pro LZ Židlochovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu osivo specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „předmět koupě“ nebo „osivo“) s fungicidním mořením, kategorie C 1, a to v souladu se smlouvou, a závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodaným osivům. Kupující se zavazuje řádně dodaný předmět koupě převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.
Součástí předmětu plnění je též balení, doprava a uložení předmětu plnění na místo dodání, včetně manipulace. Prodávající zajistí na vlastní náklady předkládku osiva z přepravního prostředku prodávajícího na přepravní prostředek kupujícího. Za tímto účelem zajistí prodávající mechanizační prostředek (např. hydraulický jeřáb/hydraulickou ruku) k zajištění překládky (Big-bag, VOV 500 kg vaků osiva) na přepravní prostředek kupujícího s výškou bočnice 3,7 m, nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 440 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky