Veřejná zakázka: LP Lysického - přehrážka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15099
Systémové číslo: P20V00001754
Evidenční číslo zadavatele: S952/2020/046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.08.2020
Nabídku podat do: 21.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Lysického - přehrážka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržovací práce. Jedná se o údržbu stávající přehrážky.

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty (SO):
SO - 01 Odstranění sedimentu (neinvestice)
Dojde k odtěžení sedimentů (225,7 m3) z koryta s odvozem a odstranění dřevin (11 ks stromů a 33 m2 keřů) z průtočného profilu toku.
SO - 02 Koryto (neinvestice)
Oprava koryta (vývařiště) pod přehrážkou v návaznosti na sklonové a situační poměry na toku. Pod přehrážkou bude provedena oprava zpevnění rovnaninou z lom. kamene o hmotnosti 200-500 kg po závěrný pas o hmotnosti 500 kg. Pod pasem bude proveden zához z lom. kamene 80-200 kg.
SO - 03 Oprava obkladu (neinvestice)
Bude provedeno rozebrání narušeného obkladu vyzděného z lom. kamene kolem jádra přehrážky z monolitického betonu. Po očistění vybouraného kamene bude kamen znovu použít ke zdění obkladu jádra spolu s novým kamenem (doplněn chybějící kámen). Zdivo bude kompletně mechanicky a tlakovou vodou očištěno.
SO – 04 Výtokové čelo (neinvestice)
Bude provedeno rozebrání a oprava rovnaniny do 200 kg kolem výtokové roury propustku a doplnění záhozu do 200 kg pod výtokem.

Místo plnění: k.ú. Lysice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 492 874 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky