Veřejná zakázka: Obnova vyhlídkové věže na Chlumu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005344
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1512
Systémové číslo: P15V00001511
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/163
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.10.2012
Nabídku podat do: 16.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.10.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vyhlídkové věže na Chlumu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci vyhlídkové věže Chlum dle PD vypracované Ing. Josefem Dvořákem. Stávající dochované obvodové zdivo bude vyspraveno, bude vyrobena dřevěná konstrukce ochozu se zábradlím a zastřešením, vchod na ochoz bude po dřevěném točitém schodišti uvnitř kamenného tubusu zdiva. Předmětná vyhlídková věž se nachází na území Krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko. Na akci bude vydáno stavební povolení, po vydání tohoto povolení bude možno zahájit stavební práce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků