Veřejná zakázka: Drobné údržby vodních toků - rajon 603

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005361
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1515
Systémové číslo: P15V00001514
Evidenční číslo zadavatele: S956/2012/105
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.10.2012
Nabídku podat do: 23.10.2012 13:00
Otevírání obálek: 23.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné údržby vodních toků - rajon 603
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je provedení údržeb a oprav vodohospodářského majetku na tocích. Zakázka je členěna na 4 akce :
Skytaly - bezpečnostní přeliv - k.ú. Skytaly, okres Louny, provedení opravy bezpečnostního přelivu a oprava nátěrů česlicové stěny vodního díla Skytaly.
Bílenecký potok , k.ú. Bílenec, okr. Louny - akce je dále členěna na 2 stavební objekty a to - SO 01 Bílenecký potok , ř.km 2,120-2,240 a SO 02 LBP Bíleneckého potoka , ř.km 0,000 - 0,120. U obou stavebních objektů bude provedeno odstranění křovin, náletových dřevin a odstranění nánosů a náplav z průtočného profilu koryta potoka.,
Hornohradský potok , k.ú. Krásný Les, okr. Karlovy Vary, kraj Karlovarský - odsxtranění překážek a komunálního odpadu z koryta potoka, po ukončení prací bude dno koryto potoka porovnáno.
PBP Podvíneckého potoka - Velečín, k.ú.Velečín, okr. Plzeň -sever - oprava stávajícího zdiva,( vybourání a výstavba nového v úsecích ), oprava spár, odstranění křovin, nánosu, který bude likvidován na doporučené skládce ve Vrbičce - Podbořany.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 724 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dr.Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky