Veřejná zakázka: PBP Vltavy v ř.km 315,6

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005373
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1516
Systémové číslo: P15V00001515
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/247
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.12.2012
Nabídku podat do: 15.01.2013 09:30
Otevírání obálek: 15.01.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PBP Vltavy v ř.km 315,6
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracovat projektovou dokumentaci hrazení bystřin na PBP Vltavy v ř.km 315,6 v úsecích 0,000-0,050 a 0,070-0,540

Popis stávajícího stavu:
V červnu 2011 prošla vodním tokem velká voda. Při tomto průtoku vznikla v korytě rozsáhlá dnová eroze, na mnoha místech vznikly břehové nátrže. Plaveniny ohrožovaly silnici, zaplavily železniční trať a zcela zanesly železniční propust a úsek mezi železniční tratí, v korytě Vltavy vznikl rozsáhlý náplavový kužel.

Popis návrhu a požadavků investora:
- v úseku 0,000-0,050 (k železniční trati) – pročistit koryto, zřídit stabilizační prahy z kamene
- v úseku 0,070-cca 0,250 – zřídit ve vhodných profilech 1-2 kamenné přehrážky k zachycení plavenin
- v úseku 0,070-0,540 vedle výše uvedených přehrážek zřídit stabilizační prahy z kamene ke stabilizaci dna toku

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky