Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Nad polesím

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005382
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1519
Systémové číslo: P15V00001518
Evidenční číslo zadavatele: S6/2012/117
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.10.2012
Nabídku podat do: 18.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 18.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Nad polesím
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Součástí této investice je stržení a očištění pravé i levé krajnice v délce 1087 m, s cílem dosáhnout průměrné šířky cesty 3,5 m a dále pak provedení svahování v místech, v nichž je cesta vedena v zářezu do terénu (s ohledem na kořeny stromů). Pokládka dvou vrstev nového asfaltového povrchu (o mocnosti 8 cm) bude provedena na celkové ploše 5559 m2 a zahrnuje i zpevnění částí vybraných HN, výhybny a skládky dřeva. Celková délka rekonstruované cesty je 1176 m. Součástí akce je zpevnění celkem 4 HN a 1 skládky. Bude obnoveno 23 m funkčních příkopů. Zprůchodněn bude 1 příčný TP. Dále pak bude do asfaltového povrchu opětovně osazeno a upevněno celkem 9 stávajících svodnic, při zachování jejich původních spádů a vytvoření úprav svodu vody na výtoku ze svodnic. Dalších 5 stávajících svodnic bude pouze vyjmuto.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 779 055 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky