Veřejná zakázka: LC Javorníková (ACO11)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15197
Systémové číslo: P20V00001852
Evidenční číslo zadavatele: S915/2020/110
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.08.2020
Nabídku podat do: 02.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Javorníková (ACO11)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková délka úpravy je 405 m, šířka jízdního pásu je navržena na 3,2 m, současná šířka komunikace v koruně je od 3,2 do 3,7 m. Stavba „LC Javorníková“ nebude členěna do stavebních objektů.
Vegetační úpravy: Nebudou prováděny.
Odvodnění stavby
Lesní cesta bude odvodněna příčným sklonem. Zároveň dojde ke stržení krajnic v tl. 100 mm. Při realizaci těchto stavebních prací je uvažováno, že vhodný výkopek bude ukládán do krajnic tělesa vozovky. Rozšíření násypu komunikace, resp. vytváření zemních krajnic, bude provedeno hutněnými násypy (95 % PS). Přebytečný výkopek bude přesunut a rozhrnut na místech schválených investorem akce, případně dozorem stavby.
Práce na komunikaci, přípravné práce, sanace pláně
V místech s nedostatečnou šířkou dojde k rozšíření pláně vozovky tak, aby výsledná šířka jízdního pruhu byla 3,2 m v přímém úseku a v obloucích dle požadovaného rozšíření. Rozšíření bude tvořeno vrstva ŠD fr. 0/32 mm tl. 100 mm. Pod krajnicemi bude proveden hutněný násyp na 95 % PS.
Zároveň dojde k odstranění ocelové svodnice umístěné v km 0,025. Následně dojde v celém úseku 0,000 -0,405 k doplnění konstrukce drceným kamenivem fr.16- 32 mm v množství 0,04-0,06 m3/m2, která bude následně promíchána rotavátorem s vrstvou rozfrézováného penetračního makadamu, tl. 150 mm. Následně dojde k vyrovnání a znovu vyprofilování takto upravené podkladní vrstvy konstrukce vozovky, včetně jejího zhutnění. Na vyrovnání a vyprofilování bude použito vhodné techniky. Pro realizaci je doporučen grejdr s otočnou a výškově nastavitelnou radlicí, pro dodržení požadovaného sklonu vozovky. Vyrovnání pláně bude provedeno v rozsahu snižující potřebné vyrovnání kolejí a výtluků. Při realizaci těchto prací bude provedeno vyprofilování tělesa pláně do příčného a podélného sklonu vozovky. Příčný sklon je navržen jednostranný se sklonem 2,5 %, dle konfigurace terénu tak, aby bylo provedeno řádné odvodnění tělesa vozovky. Hutnění pláně bude provedeno vibračním válcem. Míra zhutnění může být proměnlivá, nicméně je požadováno min. Edef = 90 MPa.
Podkladní a obrusná vrstva
Po písemném předání znovu vyprofilované a zhutněné pláně a odsouhlasení navážení konstrukčních vrstev vozovky bude zřízena nová podkladní vrstva vozovky. Pro spojení s následnou vrstvou bude nanesen spojovací postřik z asfaltové emulze o zbytkovém množství 0,5 kg/m2. Podkladní vrstva vozovky bude provedena vrstvou asfaltobetonu ACP 16+, tl. 50 mm. Poté bude položena nová obrusná vrstva z nemodifikovaného asfaltobetonu ACO 11, tl. 40 mm.
Na závěr dojde ke zpevnění krajnic (v celé délce upravovaného úseku lesní cesty) štěrkodrtí fr. 0/32 mm, v tl. 100 mm a v šířce až 0,5 m tam, kde to dovolí terén.
Alternativa penetračního makadamu je vzhledem k většímu podélnému sklonu (přes 15%), intenzitě dopravy, absenci příkopu a nebezpečnosti úseku nevhodná!
Místo plnění: k.ú.Veřovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 896 950 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky