Veřejná zakázka: Oprava LC Do Lovčiček

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005406
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1523
Systémové číslo: P15V00001522
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/153
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2012
Nabídku podat do: 19.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 19.10.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Do Lovčiček
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta „Do Lovčiček“ v km 0,000 – 0,750 zpevněná asfaltovým povrchem ve špatném stavu.
Účelem stavby je oprava stávající lesní cesty, která bude spočívat v pročištění
stávajících příkopů, obnově trubních propustků, zpevnění nájezdů a výhyben, vyrovnání stávajícího povrchu vrstvou ACP 16 (OKS – obalované kamenivo střední) a zřízení nové obrusné vrstvy z ACO 11 (ABS – asfaltobeton střední) v tl. 50 mm z nemodifikovaného asfaltu.
Místo plnění: k.ú. Bošovice a Lovčičky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 999 987 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 682/6, 19000 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky