Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 21 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Karlovy Vary, LS Horní Blatná, SUJ Plešivec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 15247
Systémové číslo: P20V00001901
Evidenční číslo zadavatele: 932/2020/088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)
Kategorie DNS: 21. 206 Výroba dříví komplexní četou - KŘ Karlovy Vary
Datum zahájení: 26.08.2020
Nabídku podat do: 07.09.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 21 - Výroba dříví komplexní četou KŘ Karlovy Vary, LS Horní Blatná, SUJ Plešivec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Charakter těžby: roztroušená kůrovcová těžba, nahodilá těžba zlomů a vývratů.
Práce budou zadávány podle výskytu nahodilých těžeb formou dílčích ZL odpovědným pracovníkem  Objednavatele. Sortimentace dříví bude Zhotoviteli předána před vlastním započetím prací a může být v průběhu plnění zakázky průběžně upravována dle potřeby Objednavatele. Při podmínkách, které představují riziko škod na les. porostech a les. doprav. síti může být práce na pokyn odpovědného pracovníka přerušena do odvolání.
Převážná část pracovišť je ve svažitých, členitých a balvanitých terénech technologicky odpovídajících lanovkovému přibližování, které nebude možné vzhledem k charakteru roztroušené nahodilé těžby použít. S ohledem na popsané terénní poměry zvýšena pracnost při těžbě dříví a jeho odvětvení, případně krácení. Při přibližování dříví se předpokládá jeho předchozí vyklizování lanem pomocí směrové kladky, případně gravitační spouštění před jeho vyklizením lanem. Přibližování dříví, jeho manipulace a skládkování na OM na omezených prostorech odpovídajících síti přibližovacích linek a odvozních cest v lanovkových terénech. Ke zpracování dříví lze využít technologie, které jsou určeny do těžkého svažitého terénu a které jsou převážně vybaveny jistícím lanem či navijákem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 439 960 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků