Veřejná zakázka: Úprava linek na lesní správě Český Krumlov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005430
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1527
Systémové číslo: P15V00001526
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/361
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.10.2012
Nabídku podat do: 19.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 19.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava linek na lesní správě Český Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu linek pomocí kráčejícího bagru v délce 6 km, zbudování 5 ks trubních propustů, včetně jejich zavezení a zbudování čel. Ve více poškozených částech budou linky zavezeny kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 306 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Č. Budějovice, Rudolfovská 88, 371 36

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky