Veřejná zakázka: Projektová dokumentace na lesní cestu Dvorečná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005431
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1528
Systémové číslo: P15V00001527
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/362
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.10.2012
Nabídku podat do: 24.10.2012 08:00
Otevírání obálek: 24.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace na lesní cestu Dvorečná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovení projektové dokumentace k vystavení územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby lesní cesty Dvorečná. Celková délka trasy cca 4 000 m.
Rozsah a obsah projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a k realizaci stavby:
- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Dokumentace stavby - technická zpráva
- Stanovení únosnosti a míry zhutnění rázovou zatěžkávací zkouškou dle ČSN 721006
- Výkaz výměr
- Kalkulace stavebních nákladů
- Fotodokumentace
- Vyjádření všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí.
Všechny požadavky orgánů, organizací a správců sítí budou splněny!!
- Stavební výkresy staveniště a provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní a územního opatření, případně z vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb tak, aby objednatel při požádání o územní rozhodnutí, stavební povolení jej bez nutnosti doložení dalších podkladů obdržel.
Ostatní ujednání:
Projektovou dokumentaci včetně vyjádření orgánů, organizací a správců sítí bude předána zároveň v digitální podobě na CD.
Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 37136 Č. Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků